Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

TESMER Temel Egitim ve Staj Merkezi TESMER
SMMM sınavına ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gerekenler evraklar

SMMM Sınavına ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gerekenler evraklar

SMMM Sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekir. Aşağıda staj gruplarına göre staj ve sınav dosyasında bulunması gereken evraklar listelenmiştir. Buna göre eksiklerinizi tespit edip tamamladıktan sonra sınav başvurunuzu yapabilirsiniz.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine başvuracak adaylar sınav dosyası almayacak ancak diğer koşullar onlar için de geçerlidir.

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

* Sınav dosyası, (Bağlı bulunduğunuz odadan alınacaktır.)

* Yeni tarihli adli sicil belgesi. (Sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir.)

* Staj yapılan tüm işyerlerine ilişkin; işe giriş bildirgesi, ilk ve son aylara ilişkin sigortalı aylık hizmet belgelerinin fotokopileri, işyeri değişikliğinde, işten ayrılış bildirgesi, işyeri değişikliği ve stajın bitiminde; sigortalı hizmet dökümü,

* Stajyer Değerlendirme Formu  (Tezkiye);staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır).  Kapalı zarf ile dilekçe ekinde Odaya gönderilir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.

* Staja onay veren meslek mensuplarının; faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların, stajın başlangıcında ve her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.

* Vergi mükellefiyet kaydınız olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı,

* Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan kaydınız olmadığına dair SGK'dan  yazı,

* Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi. 

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun, firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait),sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliği gösterir ticaret sicil gazetesi,

* İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi,

* Staj yaptığınız firma, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa bu şirketin imza sirküleri fotokopisi,

* İlave olarak bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar,(Yukarıda belirtilen). 
Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja Onay veren meslek mensubunun;  işe giriş bildirgesi, ilk ve son aylara ilişkin sigortalı hizmet listesi,  staj onayının bitiminde SGK hizmet dökümü; staja onay veren meslek mensubu emekli ise; sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir. 

* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösterir ticaret sicil gazetesi,

* Vergi levhasının fotokopisi. 

* Meslek mensubunun muhasebe müdürü / mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya vekaletname getirilmelidir. 

* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (Yukarıda belirtilen). 

* Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

BÜROLARDA STAJ YAPANLAR

* SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin imza sirküleri fotokopisi. 
İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar(yukarıda belirtilen)

ÖNEMLİ NOT :

Başvuru için gereken bütün matbu evraklar; (Staj onay belgesi, tek stajyer belgesi, staj değerlendirme formu, ..vb. matbu dilekçeler bölümünden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını tamamlayacaklardır. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir.

 

Duyurular

28-29 Kasım 2015 Tarihlerinde yapılan 2015 3.Dönem SMMM Sınavı sonuçları 8 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 17:30'da http://sonuc.tesmer.org.tr adresinde açıklanmıştır.


TÜRMOB tarafından intibakı tamamlanmış dosyalar için SMMM Sınav başvuru dilekçesi .pdf


28 Kasım – 7 Aralık 2015 Tarihleri arasında yapılan 2015 3.Dönem YMM Sınavı soru ve cevapları yayınlanmıştır. Soru ve cevaplar için tıklayınız.


28 Kasım – 7 Aralık 2015 Tarihleri arasında yapılan 2015 3.Dönem YMM Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu görmek için tıklayınız.


24 Ekim 2015 Tarihinde yapılan Staja Giriş Sınavı itiraz sonuçları http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanmıştır.


2016 Yılı Sınav Takvimi yayınlanmıştır. Sınav takvimi için tıklayınız.


2016 Yılı hesap numaraları ve bedeller yayınlanmıştır. Hesap numaraları ve bedelleri için tıklayınız.


Staja Giriş Sınavı ilk başvuru işlemleri için tıklayınız.


Staja Giriş Sınavı ikinci ve sonraki katılımcıların başvuru işlemleri için tıklayınız.


Bağımsız Denetim Hizmeti Veren Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetiminde Staj konulu 2015/1 Saylı Genelge için tıklayınız.

Sınav Duyuruları

2016/1. Dönem Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru için tıklayınız.


2016/1. Dönem Staja Giriş Sınavına İlişkin Duyuru için tıklayınız.


2016/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru için tıklayınız.


2016/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuruiçin tıklayınız.


 2016/1. Dönem Staj Ara Dönem ve Bitime Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru için tıklayınız.


Geçmiş dönem sınav duyuruları için tıklayınız.

Sürekli Duyurular

YMM, SMMM, Özel SMMM ve Staja Giriş Sınavlarının Yapılacağı İller

YMM, SMMM, Özel SMMM ve Staja Giriş Sınavlarının Yapılacağı İller


Staja Giriş Sınavı Konuları ve Yabancı Dil Uygulaması

Staja Giriş Sınavı konuları ve yabancı dil uygulamasına ilişkin açıklamalar


Sınav Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Açıklamalar ve Uygulama

YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliği'nde değişiklikler yapan 19.08.2014 Tarih ve 29093 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sınav Yönetmeliği değişiklikleri hakkında açıklama 

(15. Madde'deki Değişiklikler Metne İşlenmiştir.)


Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Hazırlık Kurs Duyuruları

Diğer Duyurular

"Dönem Sonu İşlemleri 2015" konulu eğitim dokümanı, http://see.tesmer.org.tr adresli internet sitemizde yayına açılmıştır. Dokümana erişim için tıklayınız.


"Kurumlar Vergisi 2015" konulu eğitim dokümanı, http://see.tesmer.org.tr adresli internet sitemizde yayına açılmıştır. Dokümana erişim için tıklayınız.


"2014 Yılı Şahsi Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirilmesi" konulu eğitim dokümanı, http://see.tesmer.org.tr adresli internet sitemizde "Gelir Vergisi 2015" başlığı ile yayına açılmıştır. Dokümana erişim için tıklayınız.