TESMER Yönetim Kurulu (2022-2025)

Kurullar
 

Emre KARTALOĞLU
Başkan

 

Mustafa Levent DEMİRÖZ
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Merkez Sekreteri

Orhan SARIGENE
Merkez Saymanı

 

Ahmet Hikmet SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi