TESMER Yönetim Kurulu (2022-2025)

Kurullar

Emre KARTALOĞLU
Başkan

Mustafa Levent DEMİRÖZ
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Merkez Sekreteri

Orhan SARIGENE
Merkez Saymanı

Hayrul KAYAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Hikmet SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi