Değişiklik İşlemleri ve Diğer Talepler

Staj Staj İşlemleri

Staj ve sınav işlemleri nedeniyle TEOS’a kayıtlı olan adaylar, sağlık mazeretleri, engelli indirimleri, kimlik bilgisi değişikliği, askerlik sevk-tehir işlemleri, yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri adres değişikliği, işyeri unvan değişikliği, ücret iadesi, staj veya sınavlara ilişkin taleplerini “Dijital Adım Uygulaması” üzerinden TEOS’a yükleyerek başvuruda bulunabilirler.

 

Diğer Talepler

Evrak

Açıklama

Kimlik Bilgisi Değişliği (ad, soyad vb.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve talebi içeren dilekçe

İşyeri Adres Değişikliği

(SMMM Bürolarında)

İşyeri adres değişikliği bildirim dilekçesi, yeni adresli vergi levhası fotokopisi ve yeni adresli SGK hizmet listesi evrakı

İşyeri Adres Değişikliği

(Şirketlerde)

İşyeri adres değişikliği bildirim dilekçesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve Adres değişikliğini belgeleyen diğer evraklar

Askerlik Tehir Belgesi

Askerlik tehir talebini içeren dilekçe

Askerlik Terhis Belgesi

Askerlik sevk ve terhis tarihlerini gösterir belge ve talebi içeren dilekçe

Yüksek Lisans Mezun Belgesi / Noter Onaylı Yüksek Lisans Diploması

e-Devlet kapısı üzerinden alınmış mezun belgesi  veya noter onaylı diploma (Kimlik bilgileri diplomanın arka sayfasında yer alıyorsa diplomanın her iki sayfasının da noter onaylı olması gerekir.)

TEOS’a Yansımayan Ödemeler

Ödeme belgesi ve talebi içeren dilekçe

Engelli İndirimi

Engelli raporu ve talebi içeren dilekçe

Ücret İadesi

Ödeme belgesi ve talebi içeren dilekçe

Sağlık

Sağlık Raporu ve talebi içeren dilekçe

Doğum İzni

Doğum raporu ve talebi içeren dilekçe

Askerlik Terhis Belgesi

Askerlik sevk ve terhis tarihlerini gösterir belge ve talebi içeren dilekçe

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin

İşveren yazısı ve talebi içeren dilekçe

Doğal Afet

İlgili kurumdan durumu belgeleyen yazı ve talebi içeren dilekçe

Tutukluluk Hali

İlgili kurumdan alınmış durumu belgeleyen yazı, yeni tarihli adli sicil belgesi ve talebi içeren dilekçe

Diğer

Talebi içeren dilekçe ve eki belge

 

Staja Giriş Sınavı, Staj ve SMMM Sınavına ilişkin talepler adayların kayıtlı oldukları, Oda / TESMER Şubesi ve TESMER tarafından görüntülenir, YMM Sınavı ile ilgili talepler ise TESMER tarafından görüntülenir. Oda / TESMER Şubeleri ile TESMER arasında TEOS üzerinden evrak akışı sağlanır.

 

TEOS üzerinden alınan/gönderilen başvuru evrakı ilgili Oda/ TESMER Şubesi veya TESMER tarafından incelenerek karara bağlanır ve farklı kanallar üzerinden adaya bildirilir.

 

 

İkametgah Adresi Değişikliği

İkametgah adresinizi NVİ sisteminden güncelledikten sonra, bağlı bulunduğunuz TESMER Şubesi / Oda aranarak TEOS sistemi üzerinden adresinizi güncelletebilirsiniz.

 

Askerlik Tecil Talep İşlemleri

Aday Meslek Mensuplarının yazılı talepleri halinde, TESMER Şubesi / Oda tarafından Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlıklarına tecil talebi gönderilmektedir. Uygun görüldüğü takdirde, staj süresince adayın askerliği tehir edilmektedir.