Odalar Arası Nakil İşlemleri

Staj Staj İşlemleri

Odalar Arası Nakil İşlemleri

 

Aday meslek mensubu, başka bir odanın faaliyet alanına nakli halinde, nakil talebini 30 gün içerisinde ilgili ilin / ilçenin TESMER Şubesine / Odasına dilekçe ile bildirir. 

 

Aday dilekçesinde, T.C Kimlik Numarası, adı, soyadı, kayıtlı olduğu odanın adı, nakil olmak istediği oda bölgesi içindeki ikamet adresini bildirir.

 

a) İnceleme ve Nakil Talebinin Kabulü
Nakil edilen TESMER Şubesi / Oda tarafından, adayın bağlı olduğu TESMER Şubesi / Odadan yazı ile staj dosyası istenir.


Adayın bağlı bulunduğu TESMER Şubesi / Oda nakil işlemini yapmadan önce, adayın dosyasındaki eksikleri tespit eder ve tamamlatır. Adayın staj kütüğündeki bilgilerini, TEOS üzerinden yeni TESMER Şubesi / Oda’ya aktarır ve dosyasını gönderir. Eksik evrakı bulunan dosya gönderilmez ve staj kütük bilgileri aktarılmaz.


Staj dosyasını alan yeni TESMER Şubesi / Oda, nakil başvurusu üzerinde gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde aday meslek mensubunu TESMER Şubesi / Oda’ya kaydeder. Nakil gerçekleştikten sonra, eski TESMER Şubesi / Oda; adayın TEOS’da bulunan staj kütüğünü göremez.


Nakil için başvurulan TESMER Şubesi / Oda, nakil talebinin alınma tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.

 

b) Nakil Talebinin Reddi
Staj dosyası eksik olan adayların nakil işlemi gerçekleşmez ve adayın dosyası eski TESMER Şubesine / Odasına geri gönderilir. Bu durum adaya da yazı ile bildirilir.