Stajı Devam Eden Adaylarda Yurtdışı Dil Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi İşlemleri

Staj Staj İşlemleri

1. Eğitim İçin Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler

   a. Yurtdışına Çıkmadan Önce Sunulacak Belgeler

– Yurtdışına gitme nedenini belirten dilekçe,

– Yurtdışındaki okulun süresini ve stajyerin kaydını gösteren belgenin aslı ve yeminli tercümesi,

– Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

   b. Yurtdışından Döndükten Sonra Sunulacak Belgeler

– Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,

– Sertifika veya diplomanın yeminli tercümesi,

– Eğitim alınan kurumdan alınmış eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belge,

– Yurt dışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri,

 

2. Yurtdışında Çalışma (İş Yeri Görevlendirmesi) Nedeniyle Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler

a. Yurtdışına çıkmadan önce sunulacak belgeler

– Yurtdışında gitme nedenini anlatan dilekçe,

– Türkiye’deki iş yerinden alınacak yurtdışı görevlendirme yazısı (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir.)

– Yurtdışındaki iş yerinden alınan görevlendirme yazısının yeminli tercümesi (Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir),

– Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

   b. Yurtdışından döndükten sonra sunulacak belgeler

– Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,

– Yurtdışındaki iş yerinden alınan çalışma süresini gösteren yazının yeminli tercümesi (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir),

– Yurtdışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri