TESMER 09.02.2023, 23.02.2023 ve 09.03.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan Depreme İlişkin Tedbir Kararları Uygulama Süreçleri

Önemli

TESMER 09/02/2023, 23/02/2023 ve 09/03/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan Depreme İlişkin Tedbir Kararları

UYGULAMA SÜREÇLERİ

 

Bölge 1:

Tarihçeli ikametgah belgesine göre ek belge talep edilmeksizin başvuruları işlem görecek olan yerler:

 

 • Adıyaman
 • Hatay
 • İskenderun
 • Kahramanmaraş
 • Malatya
 • Osmaniye
 • Gaziantep Islahiye İlçesi
 • Gaziantep Nurdağı İlçesi

 

Bölge 2:

İkametgah veya işyerindeki hasara göre belge talep edilerek başvuruları işlem görecek olan yerler:

 

 • Adana
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Kilis
 • Şanlıurfa
 • Gaziantep Merkez, Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli İlçeleri
 • Sivas Gürün İlçesi

Başvurularda İstenecek Belgeler:

 • Talebi içeren dilekçe (Bölge 1 ve Bölge 2),
 • Tarihçeli ikametgah (Bölge 1 ve Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen hasar tespit tutanağı (Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir) (Bölge 2),
 • Odalar arası nakil durumunda alınacak taahhütname (Bölge 1 ve Bölge 2),
 • Deprem nedeniyle sigortalı çalışmaların belgelendirilememesi nedeniyle sigortalı çalışmalara ilişkin dilekçe (Bölge 1 ve Bölge 2).

 

Hasar Dereceleri

Tutanakta Yer Alan Hasar Derecesi

Tedbir Kararlarının Uygulanmasında Esas Alınacak Hasar Durumu

Tedbir Kararlarından Yararlanma

Hasarsız

Hasarsız

Tedbir kararlarından yararlanamaz.

*  Az Hasarlı

*  Orta Hasarlı

*  Ağır Hasarlı

*  Yıkık

Hasarlı

Tedbir kararlarından yararlanabilir.

 

Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından, yapılmış 2023 yılına isabet eden ödemelerin iadesinde aşağıdaki belgelerin sunulması istenecektir.

 • Talebi içeren dilekçe (Bölge 1 ve Bölge 2),
 • Tarihçeli ikametgah, (Bölge 1 ve Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir) (Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen hasar tespit tutanağı (Bölge 2).

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak olan hasar tespit tutanağında az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkık olarak yer alan tespitler hasarlı statüsünde işlem görerek işlem kabul edilecektir.

İade başvuruları cagricozum@tesmer.org.tr e-posta adresine yapılacaktır.

İade edilecek bedeller için ilgili birimler EBYS üzerinden yazıları hazırlayarak onaya sunacaklardır.

 

TEOS Kütüğünde Adres Sabitlemesi

6 Şubat 2023 tarihi itibariyle TEOS kütüğündeki yukarıda Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen il, ilçe ve Odalara göre; “Sıra Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Kayıtlı Olduğu Oda, Bölge Numarası, Dosya Türü, İl İlçe Ayırımlı İkametgah Adresi ve İl İlçe Ayırımlı İş Adresi” bilgilerini içeren liste oluşturularak sabitlenecek ve adayların başvurularının değerlendirilmesinde bu liste esas alınacaktır.

 

 

Staja Ara Verme Süresi

Staja ara verme süresi Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından staja en fazla ara verme süresi 1 yıl yerine 2 yıl olarak uygulanacaktır. Bilgi İşlem tanımlamalarını yaparken bir önceki bölümde belirtilen listeyi esas alacaktır.

 

Staja İlişkin Değişikliklerin Bildirim Süresi

Aday meslek mensubunun stajına ilişkin yapması gereken bildirimlerde Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından, 30 günlük bildirim süresi 180 gün olarak uygulanacaktır.

 

Resen Sınav Süresinin Başlatılması ve Güncelleme Eğitimi

 

 • Aday meslek mensubunun stajını süre yönünden tamamlamasından sonra 1 yıl içinde SMMM sınavlarına katılmaması halinde resen başlatılan sınav süresi Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından 2 yıl olarak uygulanacaktır.
 • SMMM sınav süresi resen başlatılan aday meslek mensuplarından sınavlara katılmayanlar için yönetmelikte düzenlenen güncelleme eğitimi için öngörülen süre Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından 1 yıl artırılarak uygulanacaktır.

 

Sınav İtiraz Süreleri

Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından Sınav Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan 15 günlük itiraz süresinin sonuna 30 gün eklenerek 2022/3 dönemi sınav itirazları son başvuru tarihi YMM sınavları için 19.03.2023, SMMM sınavları 16.03.2023 ve Özel SMMM sınavları için 16.03.2023 olarak uygulanacaktır.

 

 

Vefat Edenlerin Varis/Varislerine Yapılacak İadeler

Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından, aday meslek mensupları ve aday meslek mensubu adaylarının, ödemiş oldukları staj dosya ve başvuru bedeli ile e-USE katkı payının, varis veya varislere iadesinde başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeleri sunması istenecektir.

 

– Dilekçe (Varsa diğer varislerin banka bilgileri dilekçeye yazılır),

– Ölüm Belgesi,

– Mirasçılık Belgesi.

İade başvuruları kayıtlı olunan SMMM Odasına veya cagricozum@tesmer.org.tr e-posta adresine yapılacaktır. Başvurunun Odaya yapılması durumunda başvuru TESMER’e ulaştırılır.

İade edilecek bedeller ve 2023 yılı tahakkuklarına ilişkin, ilgili birimler EBYS üzerinden yazıları hazırlayarak onaya sunacaklardır.

 

e-USE – 2023 Yılına İsabet Eden Tutarlar

Tahakkukların Silinmesi: Bölge 1’de belirtilen yerler bakımından, aday meslek mensuplarının 2023 yılına isabet e-USE katkı payı tahakkukları Temel Eğitim, Muhasebe ve Bilgi İşlem Birimlerinin ortak çalışması ile 6 Şubat 2023 tarihi ile sabitlenmiş listeye göre resen silinecektir.

Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından, aday meslek mensuplarının 2023 yılına isabet e-USE katkı payı tahakkuklarının silinebilmesi için aşağıdaki belgeler talep edilecek ve bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre silme işlemi yapılacaktır.

 • Talebi içeren dilekçe,
 • Tarihçeli ikametgah,
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir) (Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen hasar tespit tutanağı (Bölge 2).

Bölge 2’de bulunan adaylar bakımından e-USE 2023 yılı tahakkuklarını silme başvuruları cagricozum@tesmer.org.tr e-posta adresine yapılacaktır.

İade edilecek bedeller ve 2023 yılı tahakkuklarına ilişkin, ilgili birimler EBYS üzerinden yazıları hazırlayarak onaya sunacaklardır.

 

Yapılmış e-USE 2023 Ödemelerinin İadesi: Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından, yapılmış 2023 yılına isabet eden ödemelerin iadesinde aşağıdaki belgelerin sunulması istenecektir.

 • Talebi içeren dilekçe,
 • Tarihçeli ikametgah,
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir) (Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen hasar tespit tutanağı (Bölge 2).

İade başvuruları cagricozum@tesmer.org.tr e-posta adresine yapılacaktır.

İade edilecek bedeller ve 2023 yılı tahakkuklarına ilişkin, ilgili birimler EBYS üzerinden yazıları hazırlayarak onaya sunacaklardır.

 

2023 Yılı Sınav Katılım Bedelleri

Deprem felaketinden etkilenmiş olanların Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından 2023 yılında yapılacak olan aşağıda belirtilen sınavlar ve değerlendirmeye katılım için yapacakları başvurularda sınav katılım bedeli alınmayacaktır.

 • Staja Giriş Sınavı,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı,
 • Yeminli Mali Müşavirlik,
 • Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı,
 • C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi.

 

1-a) Staja Giriş Sınavı İlk Başvuru

 • Sınava ilk defa başvuru yapacak olan aday adayı http://teos.tesmer.org.tr bağlantı adresi üzerinden TEOS’a kayıt yapar. Bu aşamada NVİ sistemi üzerinden otomatik olarak adres ve kimlik bilgileri sorgulamaları yapılır.
 • Aday adayı SGS Başvurusu yapacağını sisteme tanımlar.
 • SGS başvurusu yapılacağı TEOS üzerinde tanımlanırken “Depremden etkilendiği ile ilgili olarak oluşturulan buton”u işaretler. Butonun işaretlenmesini takiben bilgi/karşılama ekranı açılır.
 • Aday Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden staj başvuru evrakını ve depremden etkilendiğine ilişkin evrakı yükler. (Tarihçeli ikametgah belgesi, Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış hasar kayıt tutanağı ile Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir),
 • Belgelerini yükleyen aday adayı teos.tesmer.org.tr adresinden başvurusunu tamamlar ve başvuru belgesini alır. Başvuru belgesinde, yükledikleri belgelere göre durumlarının değerlendirileceği bilgisini görür.

 

Depremden etkilendiğini beyan eden aday adayların yükledikleri belgeler kayıtlı oldukları Oda / TESMER şubesi tarafından kontrol edilir. Oda / TESMER şubesi yetkilisi tarafından ön başvuruları yapan aday meslek mensubu adaylarının yüklemiş olduğu evrak kontrol edilir, onaylanır. Oda / TESMER şubesince onaylanmış evrak TESMER tarafından kontrol edilerek başvuru kesinleştirilir.

 

1-b) Staja Giriş Sınavı Tekrar Başvuru

 

 • TEOS’a giriş yapılır,
 • Sınav başvurusu yapılacak ekrandan başvuru yap butonu tıklanır,
 • Depremden etkilendiği ile ilgili butonu tıklar, butonun işaretlenmesini takiben bilgi/karşılama ekranı açılır,
 • Depremden etkilendiğine ilişkin evrakı http://teos.tesmer.org.tr bağlantı adresinden uygulamalar ekranında bulunan Staj Sınav Sistemini seçerek belgelerini yükler. (Tarihçeli ikametgah belgesi, Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış hasar kayıt tutanağı ile Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir),
 • Belgelerini yükleyen aday adayı teos.tesmer.org.tr adresinden başvurusunu tamamlar ve başvuru belgesini alır. Başvuru belgesinde, yükledikleri belgelere göre durumlarının değerlendirileceği bilgisini görür.

Depremden etkilendiğini beyan eden aday adayların yükledikleri belgeler TESMER tarafından kontrol edilerek başvuru kesinleştirilir.

 

2-a) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı İlk Başvuru

 

 • Staj süresini tamamlayan ve ilk defa SMMM sınavına katılacak olan aday meslek mensubu http://teos.tesmer.org.tr bağlantı adresinden SMMM sınav başvurusu yapacağını sisteme tanımlar,
 • SMMM başvurusu yapılacağı TEOS üzerinde tanımlanırken “Depremden etkilendiği ile ilgili buton”u işaretler, butonun işaretlenmesini takiben bilgi/karşılama ekranı açılır,
 • Aday Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden staj başvuru evrakını ve depremden etkilendiğine ilişkin evrakı yükler, (Tarihçeli ikametgah belgesi, Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış hasar kayıt tutanağı ile Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir),
 • Belgelerini yükleyen aday adayı teos.tesmer.org.tr adresinden başvurusunu tamamlar ve başvuru belgesini alır. Başvuru belgesinde, yükledikleri belgelere göre durumlarının değerlendirileceği bilgisini görür.

Depremden etkilendiğini beyan eden aday meslek mensubunun yükledikleri belgeler kayıtlı oldukları Oda / TESMER şubesi tarafından kontrol edilir. Oda / TESMER şubesi yetkilisi tarafından ön başvuruları yapan aday meslek mensuplarının yüklemiş olduğu evrak kontrol edilir, onaylanır. Oda / TESMER şubesince onaylanmış evrak TESMER tarafından kontrol edilerek başvuru kesinleştirilir.

 

2-b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Tekrar Başvuru

 

 • TEOS’a giriş yapılır,
 • Sınav başvurusu yapılacak ekrandan başvuru yap butonu tıklanır,
 • Depremden etkilendiği ile ilgili butonu tıklar, butonun işaretlenmesini takiben bilgi/karşılama ekranı açılır,
 • Depremden etkilendiğine ilişkin evrakı http://teos.tesmer.org.tr bağlantı adresinden uygulamalar ekranında bulunan Staj Sınav Sistemini seçerek belgelerini yükler. (Tarihçeli ikametgah belgesi, Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış hasar kayıt tutanağı ile Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir),Belgelerini yükleyen aday adayı teos.tesmer.org.tr adresinden başvurusunu tamamlar ve başvuru belgesini alır. Başvuru belgesinde, yükledikleri belgelere göre durumlarının değerlendirileceği bilgisini görür.

Depremden etkilendiğini beyan eden aday adayların yükledikleri belgeler TESMER tarafından kontrol edilerek başvuru kesinleştirilir.

 

3-a) Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İlk Başvuru

 

 • Hizmet süresini tamamlayan ve ilk defa YMM sınavına katılmak isteyen adaylar http://teos.tesmer.org.tr bağlantı adresinden YMM sınav başvurusu yapacağını sisteme tanımlar,
 • YMM başvurusu yapılacağı TEOS üzerinde tanımlanırken “Depremden etkilendiği ile ilgili buton”u işaretler, butonun işaretlenmesini takiben bilgi/karşılama ekranı açılır,
 • Katılımcı adayları Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden staj başvuru evrakını ve depremden etkilendiğine ilişkin evrakı yükler, (Tarihçeli ikametgah belgesi, Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış hasar kayıt tutanağı ile Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir),
 • Belgelerini yükleyen aday adayı teos.tesmer.org.tr adresinden başvurusunu tamamlar ve başvuru belgesini alır. Başvuru belgesinde, yükledikleri belgelere göre durumlarının değerlendirileceği bilgisini görür.

 

Depremden etkilendiğini beyan eden YMM sınavına katılmak isteyen adayların yükledikleri belgeler TESMER tarafından kontrol edilerek başvuru kesinleştirilir.

 

3-b) Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Tekrar Başvuru

 

 • TEOS’a giriş yapılır,
 • Sınav başvurusu yapılacak ekrandan başvuru yap butonu tıklanır,
 • Depremden etkilendiği ile ilgili butonu tıklar, butonun işaretlenmesini takiben bilgi/karşılama ekranı açılır,
 • Depremden etkilendiğine ilişkin evrakı http://teos.tesmer.org.tr bağlantı adresinden uygulamalar ekranında bulunan Staj Sınav Sistemini seçerek belgelerini yükler. (Tarihçeli ikametgah belgesi, Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış hasar kayıt tutanağı ile Bölge 2’de bulunan adaylar açısından e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir),
 • Belgelerini yükleyen aday adayı teos.tesmer.org.tr adresinden başvurusunu tamamlar ve başvuru belgesini alır. Başvuru belgesinde, yükledikleri belgelere göre durumlarının değerlendirileceği bilgisini görür.

Depremden etkilendiğini beyan eden YMM sınavına katılmak isteyen adayların yükledikleri belgeler TESMER tarafından kontrol edilerek başvuru kesinleştirilir.

 

4- Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Tekrar Başvuru

Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav başvuruları fiziki veya e-posta yolu ile yürütülecektir. Bu çerçevede; aşağıdaki yer alan belgelerin cagricozum@tesmer.org.tr e-posta adresine veya TESMER’e gönderilecektir.

 • Talebi içeren dilekçe,
 • Tarihçeli ikametgah,
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir) (Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen hasar tespit tutanağı (Bölge 2).

 

TESMER’e iletilmiş olan belgeler kontrol edildikten sonra başvuru kesinleştirilir.

 

5- Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi

İlk ve Tekrar Başvuru

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi başvuruları fiziki veya e-posta yolu ile yürütülecektir. Bu çerçevede; aşağıdaki yer alan belgelerin cagricozum@tesmer.org.tr e-posta adresine veya TESMER’e gönderilecektir.

 • Talebi içeren dilekçe,
 • Tarihçeli ikametgah,
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir) (Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen hasar tespit tutanağı (Bölge 2).

 

TESMER’e iletilmiş olan belgeler kontrol edildikten sonra başvuru kesinleştirilir.

Yukarıdaki 5 maddede belirtilen hususlar çerçevesinde, Bölge 1 ve Bölge 2’de belirtilen yerler bakımından 2023 yılı sınav katılım bedelleri alınmayacak olup, yapılmış olan ödemelerin iade edilmesi işlemi talebin cagricozum@tesmer.org.tr e-posta adresine iletilmesi halinde başlatılacak olup, aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir;

 • Talebi içeren dilekçe,
 • Tarihçeli ikametgah,
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (İşyeri hasar görenlerden istenir) (Bölge 2),
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınabilen hasar tespit tutanağı (Bölge 2).

İlgili birimler EBYS üzerinden yazıları hazırlayarak onaya sunacaklardır.

 

Odalar Arası Nakil

Depremden etkilenen aday meslek mensubunun Odalar arası nakil talebi olması halinde, başvuru yapılan Oda, aday meslek mensubunun talebini esas alarak nakil sürecini başlatır. Başlatılan nakil sürecine ilişkin olarak Oda bilgisinin düzenlenmesi için TESMER ile iletişime geçilir.

 

Sigortalılık Evrakı Temin ve Sunumu

Depremden etkilenen aday meslek mensuplarının stajına ilişkin sigortalılık durumlarını ve gün sayılarını belgelemekte güçlük çekmeleri halinde Odalarına verecekleri taahhüt içeren matbu dilekçeye göre işlemleri tesis edilecek ve bu aday meslek mensupları, eksik belgelerini mücbir sebep ortadan kalktığı andan itibaren 3 ay içerisinde Odalarına sunacaklardır.

 

Kısa Çalışma Ödeneği

 

Genel hayata etkili afete maruz bölge kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesindeki aday meslek mensupları, SGK aylık ve hizmet belgesi ile eksik gün gerekçesi “18- Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilen kısa çalışma süresinde geçen, mevzuatta yer alan geçerlilik süresini aşmamak üzere, çalışmadıkları sürelerin stajdan sayılmasına ilişkin taleplerini, mevzuatta belirtilen geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 1 ay  içerisinde kayıtlı oldukları Odaya bildirmeleri koşulu ile bu sürenin staj süresinden sayılmasını talep edebilirler.

 

Aday meslek mensupları kısa çalışmaya ilişkin belgelerini Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden yükleyebilecek ve belgeler kayıtlı oldukları SMMM Odası / TESMER Şubesi tarafından değerlendirilecektir.

 

Nakdi Ücret Desteği

 

21/02/2023 tarihli ve 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 4’üncü maddesi kapsamında depremden etkilenen yerlerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas Gürün İlçesi) “Nakdi Ücret Desteği”ne hak kazanan aday meslek mensuplarının kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar her halükarda olağanüstü hal süresini geçmemek üzere “Nakdi Ücret Desteği”nden yararlandıkları dönemin staj süresinden sayılmasını talep edebilirler.

 

Aday meslek mensupları nakdi ücret desteğine ilişkin belgelerini Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden yükleyebilecek ve belgeler kayıtlı oldukları SMMM Odası / TESMER Şubesi tarafından değerlendirilecektir.

 

Sınav Süresinin Durdurulması

 

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen yerlerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas Gürün İlçesi) 06/02/2023 tarihi itibariyle ikametgahı veya işyeri bulunan Meslek Mensupları ve Aday Meslek Mensuplarından Yeminli Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılmakta olanlar talepte bulunmaları halinde sınav sürelerinin 1 yıl (2023 1, 2 ve 3. Dönemler) durdurulmasını, sınav süreleri durdurulmuş olanlar 2023 yılında yapılacak sınavlara katılmak üzere başvuranlar sınav sürelerinin başvuru tarihi itibariyle yeniden başlatılmasını talep edebilirler.

Aday meslek mensupları ve meslek mensupları nakdi ücret desteğine ilişkin belgelerini Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden yükleyebilecek ve belgeler TESMER tarafından değerlendirilecektir.

 

Ekler:

Ek 1: İade Dilekçesi

Ek 2: Stajda İbraz Edilemeyen Belgelere İlişkin Taahhütname