YMM Olabilmek için SMMM Ruhsatlı Hizmet Akdi ile Yapılan Çalışmanın Geçeceği İşyeri

Önemli

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 9/1-(a) maddesinde Yeminli Mali Müşavir olabilmek için 10 yıl SMMM’lik yapma şartı düzenlenmiş aynı maddenin 2’nci fıkrasında “serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin” 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınacağı düzenlenmiştir. Anılan düzenlemede SMMM ruhsatlı bir hizmet akdi ile yapılan çalışmanın geçeceği işyeri için kamu/özel ayırımına gidilmemekle beraber, bu maddede geçen “işyeri” tabirinin kamuyu kapsamadığı değerlendirilmektedir.

 

Buna göre, serbest muhasebeci mali müşavirlerden özel bir işyerine bağlı olarak, muhasebe biriminde çalıştığını belgeleyenlerin (SGK hizmet dökümü, ilgili işyeri görev yazısı, vb.) bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri YMM olabilmek için 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak olup kamuda SMMM ruhsatı ile yapılan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.