YMM Sınav Kuralları

Sınav Kuralları YMM Sınavı
 1. Katılımcılar, sınav oturumu başlamadan en az 1 saat önce sınav binası girişinde hazır olmalıdır.
 2. Katılımcıların, Sınav Salonuna GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar: Siyah kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektanlı mendil, yüz koruyucu siperlik, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi.
 3. Katılımcıların, Sınav Salonuna GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar: Katılımcılar; çanta, cüzdan, cep telefonu, kol saati ve her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve taşsız metal, top veya sivri uçlu basit piercing hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet ateşli silah vb. teçhizatla, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildirenler hariç) GETİREMEZLER.
 4. Yukarıdaki 3’üncü maddede belirtilmiş araç, gereç ve eşyalardan herhangi birini, sınav esnasında yanında bulundurduğu tespit edilen katılımcılar hakkında tutanak düzenlenir ve bunların ilgili sınavı geçersiz sayılır.
 5. Sınav yerleşkelerine ve binalarına giriş; sınava giriş belgesi ve yukarıda yazılan ve görselleri verilen geçerli kimlik belgesi ile yapılacaktır.
 6. SINAV SALONLARINA GİRİŞTE VE GEREKTİĞİNDE SINAV SALONLARINDA ÖNLEME ARAMASI YAPILACAK, bu aramadan geçmek istemeyen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınav salonunda yukarıdaki 3. maddede belirtilmiş cihazlar ya da her türlü kitap, not ve benzeri doküman bulunduran katılımcıların durumu tutanağa yazılacak, bunların ilgili sınavı geçersiz sayılacaktır.
 7. Katılımcılar, sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sıralarda sınavlara gireceklerdir. Gerektiğinde, sınav görevlileri, sınav salonu ve oturma sırasında değişiklik yapabilir.
 8. SINAV ESNASINDA, SALONLARDA KAMERA KAYDI YAPILACAK OLUP, SINAV KURALLARINA UYUM VE KOPYA İŞLEMİNDE BU KAYITLAR ESAS ALINABİLİR. 
 9. SINAVIN BAŞLAMASINDAN İTİBAREN HİÇBİR KATILIMCI KESİNLİKLE SINAV SALONUNA ALINMAYACAKTIR.
 10. www.tesmer.org.tr adresinde, sınav öncesinde duyurulan sınav oturumlarında, fonksiyonel olmayan ve sadece dört işlem yapabilen basit hesap makineleri kullanılabilir. Sınav konularına göre sınavda kullanılmasına izin verilen hesap makinesi ile mevzuat kitabı sınav salonlarında katılımcılara dağıtılacak ve hesap makineleri sınav bitiminde geri toplanacaktır.
 11. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi sınav başlamadan önce katılımcı tarafından sıra üzerine konulacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav kağıtları dağıtılacaktır. Sıra üzerinde kimlik belgesi, sınava giriş belgesi, soru kağıdı, cevap kağıdı, siyah kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve izin verilen oturumlarda hesap makinesi dışında başka bir şey bulunmayacaktır.
 12. Katılımcılar; ilk olarak sınav kâğıdının ilgili bölümüne isimleri ile istenen diğer bilgileri yazarlar. Sınav kağıdının bu bölümü, sınav sırasında açık tutulacak olup sınav bitiminde sınav görevlileri tarafından kapatılacaktır. Bu bölüm sınav katılımcısı tarafından kapatılmayacaktır.
 13. Katılımcılar, soru – cevap kâğıtlarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını kontrol ederler. Eksik ve hatalı baskı saptadıklarında salon başkanına başvururlar.
 14. Sınav sırasında müsvedde kağıt verilmeyecek, cevap kağıtlarının son sayfası müsvedde kağıt olarak kullanılabilecektir.
 15. “Sınav Yoklama Tutanağı” katılımcılar tarafından imzalanır. Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kâğıdına istenilen bilgileri yazmayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 16. Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, katılımcıların birbirleri arasında her türlü silgi, kalem vb. alıp vermesi yasaktır.
 17. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların durumları ve bilgileri tutanağa yazılarak sınavları geçersiz sayılacaktır.
 18. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları, sınav güvenliğini tehlikeye atacak ya da diğer adayların dikkatini dağıtacak veya sınavın sağlıklı devamını engelleyecek davranışlarda bulunanları uyarmak zorunda değildir. Sınav görevlileri, sınav disiplinine uymayan katılımcılara herhangi bir uyarıda bulunmadan sınav salonu dışına alabilirler ve gerekli işlemleri yapabilirler.
 19. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumları ‘Kopya Tutanağı’na yazılacak, bunların sınavı geçersiz sayılacak ve bunlar 1 yıl süre ile sınavlara alınmayacaktır.
 20. Sınavda, gerek sınav katılımcıları ile gerekse sınav katılımcısı olmayan kişilerle işbirliği yapılarak kopya çekme girişiminde bulunulması veya kopya çekilmesi halinde yukarıda belirtilen yaptırıma ek olarak kopya çeken ve yardımcı olan tüm kişiler hakkında organize suç oluşturma kapsamında adli işlemler başlatılır.
 21. Sınav süresi dolduktan sonra, katılımcılar kalemlerini bırakıp, CEVAP KAĞITLARINI İLGİLİ TUTANAĞI İMZALAYARAK TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR. KAĞITLARINI ISRARLA TESLİM ETMEYEN KATILIMCILAR HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENEREK İLGİLİ SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILIR.
 22. CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE, “NOT TALEP EDEN İFADELER” VEYA “CEVAP DIŞINDA HERHANGİ BİR ŞEY” YAZILMASI YASAKTIR. BU KURALA AYKIRI DAVRANAN ADAYLARIN KAĞITLARI DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
 23. SINAVDA RENKLİ KURŞUN KALEM VEYA TÜKENMEZ KALEM KULLANILMAYACAK, SADECE SİYAH KURŞUN KALEM KULLANILACAKTIR. BU NEDENLE SINAVA BAŞKA KALEM GETİRİLMEMELİDİR.
 24. Katılımcıların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
 25. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının tüm oturumlarında, sınavın başlamasından itibaren ilk bir saat içerisinde ve son yarım saatte hiçbir   katılımcı sınav salonundan dışarıya çıkamayacaktır. Anılan süreler içerisinde, salondan çıkanlar ile salondan çıkma gerekçesiyle sınav düzenini bozacak davranışta bulunanlar hakkında tutanak düzenlenecek ve duruma göre ilgili oturuma ilişkin sınavları iptal edilerek haklarında disiplin soruşturması ile sınav güvenliğini tehlikeye atmaktan adli soruşturma yapılması istenebilecektir.
 26. Sınav salonundaki durumlarını etkileyebilecek rahatsızlığı bulunanlar, bu rahatsızlıklarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını sınav başvurusu sırasında ibraz etmek zorundadırlar. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı sona ermeden, herhangi bir nedenle sınav salonunu terk eden katılımcı; sınav cevap kağıdı ile birlikte soru kağıdını da sınav görevlisine teslim edecek ve tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
 27. Sınav salonundan ayrılan katılımcılar, derhal sınav binasını terk edecektir.