SMMM, Özel SMMM ve ABC Grubu Sınav Kuralları

ABC Grubu Değerlendirmeleri Özel SMMM Sınavı Sınav Kuralları SMMM Sınavı
 1. Katılımcılar, sınav oturumu başlamadan en az 1 saat önce sınav binası girişinde hazır olmalıdır.
 2. Sınava başvuru sırasında katılımcılar tarafından bildirilmiş olan HES kodu sorgu sonucu “RİSKLİ” olanlar sınava alınmayacaktır. Bu durumda olanların sınav mahalline gelmeyerek kendilerini ve çevrelerini riskten uzak tutmaları beklenmektedir.   
 3. Katılımcıların, Sınav Salonuna GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar:  Siyah kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, izin verilen oturumlar için hesap makinesi, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektanlı mendil, yüz koruyucu siperlik, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi.
 4. Katılımcıların, Sınav Salonuna GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar: Katılımcılar; çanta, cüzdan, cep telefonu, kol saati ve her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve taşsız metal, top veya sivri uçlu basit piercing hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi (izin verilen oturumlar hariç) vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet ateşli silah vb teçhizatla, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildirenler hariç) GETİREMEZLER.
 5. Yukarıdaki 4’üncü maddede belirtilmiş araç, gereç ve eşyalardan herhangi birini, sınav esnasında yanında bulundurduğu tespit edilen katılımcılar hakkında tutanak düzenlenir ve bunların ilgili sınavı geçersiz sayılır.
 6. Sınav yerleşkelerine ve binalarına giriş; sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Geçici Kimlik Belgesi)  ile yapılacaktır.
 7. Katılımcılar, sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sıralarda sınavlara gireceklerdir. Gerektiğinde, sınav görevlileri, sınav salonu ve oturma sırasında değişiklik yapabilir.
 8. Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.
 9. www.tesmer.org.tr adresinde, sınav öncesinde duyurulan sınav oturumlarında, fonksiyonel olmayan ve sadece dört işlem yapabilen basit hesap makineleri kullanılabilir.
 10. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi ile sınav başlamadan önce katılımcı tarafından sıra üzerine konulacaktır. Sıra üzerinde kimlik belgesi, sınava giriş belgesi, soru kağıdı, cevap kağıdı, siyah kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve izin verilen oturumlarda hesap makinesi dışında başka bir şey bulunmayacaktır.
 11. Katılımcıların, gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra sınav kağıtları dağıtılacaktır. Katılımcılar, ilk olarak sınav kâğıdının ilgili bölümüne isimleri ile istenen diğer bilgileri yazarlar. Sınav kağıdının bu bölümü, sınav sırasında açık tutulacak olup sınav bitiminde sınav görevlileri tarafından kapatılacaktır. Bu bölüm sınav katılımcısı tarafından kapatılmayacaktır.
 12. Katılımcılar, soru – cevap kâğıtlarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını kontrol ederler. Eksik ve hatalı baskı saptadıklarında salon başkanına başvururlar.
 13. “Sınav Yoklama Tutanağı” katılımcılar tarafından imzalanır. Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kâğıdına istenilen bilgileri yazmayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 14. Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, katılımcıların birbirleri arasında her türlü silgi, kalem v.b alıp vermesi yasaktır.
 15. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların durumları ve bilgileri tutanağa yazılarak sınavları geçersiz sayılacaktır.
 16. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları, sınav güvenliğini tehlikeye atacak ya da diğer adayların dikkatini dağıtacak veya sınavın sağlıklı devamını engelleyecek davranışlarda bulunanları uyarmak zorunda değildir. Sınav görevlileri, sınav disiplinine uymayan katılımcılara herhangi bir uyarıda bulunmadan sınav salonu dışına alabilirler ve gerekli işlemleri yapabilirler.
 17. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumları “Kopya Tutanağı”na yazılacak, bunların sınavı geçersiz sayılacak ve bunlar 1 (Bir) yıl süre ile sınavlara alınmayacaktır.
 18. Sınavda, gerek sınav katılımcıları ile gerekse sınav katılımcısı olmayan kişilerle işbirliği yapılarak kopya çekme girişiminde bulunulması veya kopya çekilmesi halinde yukarıda belirtilen yaptırıma ek olarak kopya çeken ve yardımcı olan tüm kişiler hakkında organize suç oluşturma kapsamında adli işlemler başlatılır.
 19. Sınav süresi dolduktan sonra, katılımcılar kalemlerini bırakıp, cevap kâğıtlarını ilgili tutanağı imzalayarak teslim etmek zorundadırlar. Kağıtlarını ısrarla teslim etmeyen katılımcılar hakkında tutanak düzenlenerek ilgili sınavları geçersiz sayılır.
 20. Cevap kağıdı üzerine, “not talep eden ifadeler” veya “cevap dışında herhangi bir şey” yazılması yasaktır. Bu kurala aykırı davranan adayların kağıtları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 21. Sınavda renkli kurşun kalem veya tükenmez kalem kullanılmayacak, sadece siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Bu nedenle sınava başka kalem getirilmemelidir.
 22. Katılımcıların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 
 23. Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı sınava alınmayacak, sınavın ilk 45 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunda kalan son iki aday, tutanakları imzalamak üzere sınav süresinin bitimine kadar salondan çıkamayacaktır.
 24. Sınav salonunu herhangi bir nedenle terk eden katılımcı tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav salonundaki durumlarını etkileyebilecek rahatsızlığı bulunanlar, bu rahatsızlıklarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını sınav başvurusu sırasında ibraz etmek zorundadırlar.
 25. Sınav salonundan ayrılan katılımcılar, derhal sınav binasını terk edecektir.