C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar

ABC Grubu Değerlendirmeleri Sınav Başvurusu

C Grubu staj bitirme değerlendirmesin C Grubu staj bitirme değerlendirmesine ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklare ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar

SMMM Mesleki Yeterlik sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekir. Aşağıda staj gruplarına göre staj ve sınav dosyasında bulunması gereken evraklar listelenmiştir. Buna göre eksiklerinizi tespit edip tamamladıktan sonra sınav başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine başvuracak adaylar sınav dosyası almayacak ancak diğer koşullar onlar için de geçerlidir.

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

* Sınav dosyası bağlı bulunduğunuz odadan satın alınacaktır. Yeni tarihli ikametgah, yeni tarihli adli sicil belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir) 
* Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık dönem bordro fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan dönemleri getireceklerdir. 
* Başvuru sırasında son dönem SSK aylık bildirge çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname (örneği sitemizde matbu formların altındadır). 
* Kaç tane meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz). 
* SSK dan gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir). 
* Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dan kaydı olmadığına dair yazı. 
* Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi. 
* Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini internet sitemizden alabilirsiniz) 
* Her meslek mensubuna ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. 
* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi. 
* İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi. 
* Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, şirketin imza sirküleri fotokopisi. 
* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar,(yukarıda belirtilen). 
* Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.


C Grubu staj bitirme değerlendirmesinde hakkı ve yılı dolması nedeniyle 6 ay bekleme döneminden sonra ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar

1. Sınav Başvuru Dilekçesi (C Grubu Sınav Başvuru Dilekçesi)
2. Yeni tarihli Savcılık Belgesi (“Adli Sicil Dilekçesi” ile başvuru yapılması gerekmektedir.) 
3. Banka dekontu (Sınav harcı)