SMMM Sınavlarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar

Sınav Başvuru Kılavuzu SMMM Sınavı

SMMM Sınavına ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gerekenler evraklar

SMMM Sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekir. Aşağıda staj gruplarına göre staj ve sınav dosyasında bulunması gereken evraklar listelenmiştir. Buna göre eksiklerinizi tespit edip tamamladıktan sonra sınav başvurunuzu yapabilirsiniz.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine başvuracak adaylar sınav dosyası almayacak ancak diğer koşullar onlar için de geçerlidir.

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

* Sınav dosyası, (Bağlı bulunduğunuz odadan alınacaktır.)

* Yeni tarihli adli sicil belgesi. (Sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir.)

* Staj yapılan tüm işyerlerine ilişkin; işe giriş bildirgesi, ilk ve son aylara ilişkin sigortalı aylık hizmet belgelerinin fotokopileri, işyeri değişikliğinde, işten ayrılış bildirgesi, işyeri değişikliği ve stajın bitiminde; sigortalı hizmet dökümü,

* Stajyer Değerlendirme Formu  (Tezkiye);staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır).  Kapalı zarf ile dilekçe ekinde Odaya gönderilir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.

* Staja onay veren meslek mensuplarının; faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların, stajın başlangıcında ve her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.

* Vergi mükellefiyet kaydınız olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı,

* Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’dan kaydınız olmadığına dair SGK’dan  yazı,

* Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi. 

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun, firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait),sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliği gösterir ticaret sicil gazetesi,

* İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi,

* Staj yaptığınız firma, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa bu şirketin imza sirküleri fotokopisi,

* İlave olarak bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar,(Yukarıda belirtilen). 
Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja Onay veren meslek mensubunun;  işe giriş bildirgesi, ilk ve son aylara ilişkin sigortalı hizmet listesi,  staj onayının bitiminde SGK hizmet dökümü; staja onay veren meslek mensubu emekli ise; sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir. 

* Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösterir ticaret sicil gazetesi,

* Vergi levhasının fotokopisi. 

* Meslek mensubunun muhasebe müdürü / mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya vekaletname getirilmelidir. 

* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (Yukarıda belirtilen). 

* Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

BÜROLARDA STAJ YAPANLAR

* SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin imza sirküleri fotokopisi. 
* İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar(yukarıda belirtilen)

ÖNEMLİ NOT :

Başvuru için gereken bütün matbu evraklar; (Staj onay belgesi, tek stajyer belgesi, staj değerlendirme formu, vb. matbu dilekçeler bölümünden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını tamamlayacaklardır. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir.


SM belgesi bulunan, ilk kez SMMM sınavına başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar

1. Sınav Başvuru Dosyası 
2. Yeni tarihli Savcılık Belgesi (“Adli Sicil Dilekçesi” ile başvuru yapılması gerekmektedir.) 
3. Yeni tarihli İkametgah Belgesi 
4. Ruhsat Fotokopisi 
5. Oda kayıt belgesi / Faaliyet Belgesi 
6. Banka dekontu (Sınav harcı) 
7. Serbest çalışanlardan bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden yazı 
8. 3 Adet fotoğraf 
9. Noter onaylı Diploma örneği


SMMM sınavına hakkı ve yılı dolması nedeniyle 6 ay bekleme döneminden sonra ilk kez sınava başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar

6 Aylık bekleme döneminden sonra SM ruhsatlı olarak sınava başvuru yapacak olan adayların hazırlaması gereken evraklar :

1. Sınav Başvuru Dosyası 
2. Yeni tarihli Savcılık Belgesi (“Adli Sicil Dilekçesi” ile başvuru yapılması gerekmektedir.) 
3. Yeni tarihli İkametgah Belgesi 
4. Ruhsat Fotokopisi 
5. Oda kayıt belgesi / Faaliyet Belgesi 
6. Banka dekontu (Sınav harcı) 
7. Serbest çalışanlardan bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden yazı 
8. Diploma fotokopisi

Stajını tamamlayan veya çalışmalarını stajdan saydıran adayların 6 ay bekleme döneminden sonra başvuru sırasında hazırlaması gereken evrakları :

1. Sınav Başvuru Dosyası 
2. Yeni tarihli Savcılık Belgesi (“Adli Sicil Dilekçesi” ile başvuru yapılması gerekmektedir.) 
3. Yeni tarihli İkametgah Belgesi 
4. Diploma Fotokopisi 
5. Banka dekontu (Sınav harcı)