TESMER Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi ve Ekleri 2022

TESMER Mevzuat

Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi 2022

(07.10.2016, 08.02.2017, 09.03.2017, 07.06.2018, 17.07.2020, 24.09.2020, 14.01.2021 ve 01.09.2022 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu Kararları ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.)


Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi Ekleri 2022

(07.10.2016, 08.02.2017, 09.03.2017, 07.06.2018, 17.07.2020, 24.09.2020, 14.01.2021 ve 01.09.2022 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu Kararları ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.)


“Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nin “Zorunlu Stajyer Eğitimi (e-Stajyer Eğitimi)” başlıklı 9’uncu maddesinde yapılan değişiklik,


“Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” ekinde yer alan “Aday Meslek Mensubu Değerlendirme Formu (Tezkiye)”