YMM Sınav Başvuru İşlemleri

Bilgilendirme YMM Sınavı

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Başvuru İşlemleri

Sınava ilişkin başvurular, sınav ilanında belirtilen süre içerisinde TEOS üzerinden yapılır ve başvuru evrakı “Dijital Adım Uygulaması” üzerinden yüklenir.

YMM Sınavı başvuruları, “İlk Başvuru (Dosya)” ve  “Tekrar Başvuru” olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  Başvurunun kabulü sürecinde Aday ve TESMER tarafından yürütülen işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

İlk Başvuru (Dosya)

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilk kez başvuru yapmak isteyen aday, (http://login.tesmer.org.tr) web adresine girerek TEOS’a kayıt olur.

Aday, TC Kimlik Numarası ve şifresi ile TEOS’a giriş yapar. Yapmış olduğu hizmetlere ilişkin bilgileri TEOS’a girer ve YMM  Sınavı için ön başvurusunu yapar. Adayın yüklemesi gereken evrak listesi Dijital Adım Uygulamasına yansır. 

İlk kez sınava katılmak üzere başvuru yapan her aday için TEOS’ta “Dijital YMM Sınav Dosyası” açılır. Sınav süresince, adaya ilişkin tüm bilgi ve evrak bu dosyaya eklenir.

Aday, ilgili mobil marketten “Dijital Adım Uygulaması”nı akıllı telefon veya tablete indirir. TEOS kullanıcı hesabıyla uygulamaya giriş yapar.

 

Sınav başvurusu yapan adayın, TEOS üzerinde girmiş olduğu hizmet bilgilerine göre yüklemesi gereken evrak ile YMM sınav başvuru evrakı “Dijital Adım Uygulaması” üzerinde görüntülenir. TEOS tarafından oluşturulan evrak “Uygulama”da görüntülenmez.

 

Sınav başvurusunda bulunan adayların, yüklemesi gereken ortak evrak ile hizmet tiplerine göre yüklemeleri gereken evrak aşağıdaki listelerde gösterilmiştir.

 

YMM Sınavı Başvuru Evrakı (Ortak Evrak)

S.No

Evrak

Açıklama

1

YMM Sınav Başvuru  Dosyası

Dosya içerisinde bulunan  Sınav Başvuru Formu  ve  Taahhütname  imzalanır. Uygulama  üzerinden yüklenir. (Dosya, SMMM – YMM Odalarından sağlanabilir.)

2

YMM Sınavı Başvuru Belgesi

Sınav başvurusu gerçekleştikten sonra TEOS tarafından oluşturulur.

3

Adli Sicil Belgesi

e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi (Adli sicil kaydı varsa, mahkeme kararı)

4

e-Mezun Belgesi / Noter Onaylı Diploma

e-Devlet kapısı üzerinden alınmış mezun belgesi  veya noter onaylı diploma (Kimlik bilgileri diplomanın arka sayfasında yer alıyorsa diplomanın her iki sayfasının da noter onaylı olması gerekir.)

5

Ruhsat Fotokopisi

SMMM Ruhsatı Olanlardan İstenir

6

Faaliyet Belgesi / Oda Kayıt Belgesi

Faaliyet Belgesi / Oda Kayıt Belgesi  (SMMM Ruhsatı olanlardan istenir.)

7

Taahhütname

Aday tarafından onaylandıktan sonra TEOS tarafından oluşturulur.

8

Biyometrik Fotoğraf

1 Adet Biyometrik Fotoğraf

9

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

Kamu Kurumunda Bağımlı Çalışma

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

SMMM’den Sayılan Hizmetler (Mesleki Yeterlilik Sınavda Başarılı Olup 10 Yıldan az Çalışması Olanlar)

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Vergi Müfettişliği Mesleki Yeterlik Sınavı Başarı Belgesi

İlgili kurumdan alınır.

3

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

SMMM’den Sayılan Hizmetler (Vergi inceleme yetkisini almış ve 10 yıllık hizmet süresini tamamlamış olanlar)

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınan hizmet belgesi

2

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

Öğretim Görevlileri

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınacak hizmet belgesi

2

Atama Kararı

Mütevelli Heyeti atama kararı (Vakıf Üniversitelerinde çalışanlar için)

3

Vermiş Olduğu Derslere İlişkin Yazı

İlgili kurumdan alınır,

4

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

 e-devlet kapısından alınmış  iş yeri unvanlarını da  içeren karekodlu hizmet dökümü  (SGK’lı çalışanlardan)

5

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

Özel Sektör/Büro-Mesleki Şirket Bağımlı Çalışma

S.No

Evrak

Açıklama

1

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü

2

Şirketin Vergi Levhası

Şirketin Vergi Levhası

3

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi ve Genel İmza Sirküleri

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi ve Genel İmza Sirküleri (Hizmet süresini kapsayan)

4

Görev Tanım Yazısı

Çalışma süresini kapsayan, ilgili işyerinden alınan yazı

5

Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge

Özel sektörde bağımlı çalışanlardan istenir.

6

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

SMMM Büro Faaliyeti

S.No

Evrak

Açıklama

1

Vergi Mükellefiyet Belgesi, Kaçakçılık kaydı olmadığına dair belge

SMMM faaliyetinden dolayı vergi mükellefi olduğunu gösteren belge ve  affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge  (İlgili vergi dairesi veya internet vergi dairesinden alınabilir,)

2

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

SMMM Faaliyeti (Mesleki Şirket Serbest Çalışma)

S.No

Evrak

Açıklama

1

Vergi Mükellefiyet Belgesi ve  Kaçakçılık kaydı olmadığına dair belge

SMMM faaliyetinden dolayı vergi mükellefi olduğunu gösteren belge ve affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge (İlgili vergi dairesi veya internet vergi dairesinden alınabilir,)

2

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetkili İmza Sirküleri

Şirket ortaklığını,  yönetim kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkili imza sirküleri

3

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 

Adaylar, listede yer alan evrakı sırası ile yükler. Daha sonra TEOS üzerinden veya banka şubelerinden sınav ücretini öder. Bu ödeme işleminden sonra adayın sınav başvurusu gerçekleşir. 

 

Evrak yükleyip sınav ücretini ödemeyen adayların başvurusu işleme alınmaz.

 

Tekrar Başvuru

Sınavda başarısız olanlardan, tekrar sınava girmek isteyenler TEOS üzerinden “Sınav Başvuruları” menüsüne girer, sınav ücreti ödeyerek sınav başvurusu yapar. Gerekli evrak ilk başvuruda yüklenip onaylandığı için evrakın tekrar yüklenmesine gerek yoktur.

 

 

 Evrak Takibi

Adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması veya TEOS üzerinden yüklenen evrakın onay durumunu (onay bekleyen / onaylanan / ret edilen) takip edebilir.

 

TEOS’a Yüklenen Evrak Kontrolü

Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden TEOS’a yüklenen evrak, TESMER tarafından kontrol edilir.

Kontrolde uygun bulunmayan evraklar “Ret” edilir ve bu ret kaydı “Dijital Adım” uygulamasının “Evrak Takibi” bölümünde evrakı gönderen kişi tarafından görülebilir.

Kontrol edilen ve “Ret” edilmiş olan evrak hakkında TEOS tarafından SMS/e-Posta yolu ile adaya bilgi verilir.