Staj Başlatma Başvuru İşlemleri

Bilgilendirme Staj İşlemleri

Staja Başlama
Aday İşlemleri Videosu

Bu videoda Staja Giriş Sınavını kazanarak staja başlayacak olan adayların TEOS Sisteminde ve Dijital Adım Uygulamasında yapması gereken işlemler yer almaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı (Staj)

  • Bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir / yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde,
  • Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe biriminde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir / yeminli mali müşavir gözetiminde,
  • Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşlara müşavirlik hizmeti veren serbest muhasebeci mali müşavir / yeminli mali müşavir denetiminde,

fiilen çalışılarak staj yapılır.

 

Stajın Başlatılması ve Staj Süresi

Staja Giriş Sınavında başarılı olan adaylar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten başlayarak, herhangi bir dönem kısıtı (Mayıs, Eylül, Ocak aylarının ilk on günü) olmaksızın 3 yıl içerisinde, staja başlayabilir. Staja başlama talebiyle başvuruda bulunan adaylardan staj koşullarını sağlayanların, stajları başvuru tarihi itibari ile başlatılır. Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak alınır. 3 yıllık süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılarak dosyası işlemden kaldırılır.

 

Staj Başlatma Ön Başvurusu

Staja giriş sınavında başarılı olan aday, ilgili staja başlama döneminde TEOS üzerinden “Staj Başlatma” menüsünde aşağıdaki adımları izleyerek, staja başlama tarihi, staj türü, staj yapacağı firmanın unvanı ve staja onay veren meslek mensubunun bilgilerini girer, staja başlamak için ön başvurusunu yapar.  Bu işlemden sonra, TEOS üzerinde adayın “Dijital Staj Dosyası” açılır. Adayın, staj süresince sunması gereken evraklara ilişkin liste oluşur.

Bunlar; Staja Başlama Evrak Listesi (Ortak Evraklar), TEOS’a girmiş olduğu staj tipine (meslek mensubu yanında/gözetiminde/ denetiminde/mesleki şirketlerde) göre, oluşan evrak listesi, Staj Dosyası Kapanış Evrak Listesi (Ortak) olup aşağıda belirtilmiştir.

 

Staja Başlama Evrakı (Ortak Evrak)

Aday, TEOS üzerinden staj başlatmak için ön başvurusunu yaptıktan sonra adayın yüklemesi gereken evrak “Dijital Adım Uygulaması”na yansır.

TEOS tarafından oluşturulan evrak ile Odalar/TESMER Şubeleri tarafından oluşturulacak evrak “Uygulama” üzerinde yer almaz.  (Aşağıdaki listenin 1, 2, 8 ve 9. sıralarda bulunan evraklar)

Aday akıllı telefon/tablet üzerinden Dijital Adım Uygulaması’na girer, yüklemesi gereken evrak başlıkları ekranda görüntülenir.

Aday, aşağıdaki listede 3, 4, 5, 6, 7. sıralarda yer alan evrakı sırası ile yükler. 9. sırada yer alan “Staj Başlatma Belgesi” ise adayın stajının başlatılmasından sonra ilgili Oda/TESMER Şubesi tarafından TEOS’a yüklenir.

 

S.No

Evrak

Açıklama

1

SGS Sonuç Belgesi

TEOS tarafından oluşturulur.

2

Staja Başlama Ön Başvuru Belgesi

Aday tarafından staj başlatma işlemleri yapıldıktan sonra TEOS tarafından oluşturulur.

3

Adli Sicil Belgesi

e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi (adli sicil kaydı varsa mahkeme kararı)

4

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu belge

5

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü

6

Vergi Mükellefiyet Belgesi

Ticari faaliyeti olmadığına dair vergi dairesi veya e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

7

Askerlik Durum Belgesi

Askerlik sevk ve terhis tarihlerini içeren belge

8

Staj Başlatma Taahhütnamesi

Adayın onayından sonra TEOS tarafından oluşturulur.

9

Staj Başlatma Belgesi

Adayın stajı başlatıldıktan sonra oda tarafından TEOS üzerinden oluşturulur.

10

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Meslek Mensubu Yanında Staj

Aday, aşağıda yer alan ilk 5 evrakı sırası ile “Uygulama” üzerinden TEOS’a yükler. Daha sonra, staj süresi içerisinde sırası ile diğer evrakı yükleyebilir.

 

 S.No

Evrak

Açıklama

1

Staja Başlama Dilekçesi / İş Yeri Değişikliği Dilekçesi

TESMER’in web sitesinden indirilir, doldurulur, imzalanır.  Uygulama üzerinden yüklenir.

2

SGK İşe Giriş Bildirgesi

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu işe giriş bildirgesi

3

İlk aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

Aylık Sigortalı Hizmet Listesinin ilk sayfası ve ilgilinin bulunduğu sayfa (Barkodlu belge)

4

Staj Onay Belgesi

TESMER’in web sitesinden indirilerek ilgili meslek mensubu tarafından düzenlendikten sonra aday tarafından uygulama üzerinden yüklenir.

5

Faaliyet Belgesi(M. Mensubu)

Staja onay veren meslek mensubunun faaliyet belgesi

6

Son aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

SGK Hizmet listesinin ilk sayfası ve adayın bulunduğu sayfa

7

İşten Ayrılış Bildirgesi

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu İşten Ayrılış Bildirgesi

8

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü (İşten ayrılış / stajın sonunda,)

9

Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye)

Meslek mensubu tarafından kapalı zarf içerisinde Odaya gönderilen staj değerlendirme formu oda tarafından TEOS’a yüklenir.

10

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler sisteme yüklenir.

11

Stajyer Durum Tespit Tutanağı

Oda tarafından yapılan denetimlerde doldurulur. TEOS’a yüklenir.

Meslek Mensubu Gözetiminde Staj

Aday, aşağıda yer alan ilk 11 evrakı “Uygulama” üzerinden yükler. Daha sonra, staj süresi içerisinde sırası ile diğer evrakı yükler.

 

S.No

 Evrak

Açıklama

1

Staja Başlama Dilekçesi /  İş Yeri Değişikliği Dilekçesi

TESMER’in web sitesinden indirilir. doldurulur, imzalanır.  Uygulama üzerinden yüklenir.

2

SGK İşe Giriş Bildirgesi (Aday)

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu işe giriş bildirgesi

3

İlk aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi  (Aday ve M.Mensubunun)

Aylık Hizmet listesinin ilk sayfası ile aday ve meslek mensubunun bulunduğu sayfalar (Barkodlu)

4

Staj Onay Belgesi

TESMER’in web sitesinden indirilerek ilgili meslek mensubu tarafından düzenlendikten sonra aday tarafından uygulama üzerinden yüklenir

5

Tek Kişi Staj Belgesi

TESMER’in web sitesinden indirilir. İlgililer tarafından doldurulup imzalandıktan sonra  uygulama üzerinden yüklenir.

6

Oda Kayıt Belgesi (M. Mensubu)

Staja Onay veren meslek mensubunun Oda Kayıt Belgesi

7

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi

Şirket merkez adresini gösteren, son yayımlanan gazete

8

Şirketin Genel İmza Sirküleri

Şirketin Genel İmza Sirküleri (son düzenlenen)

9

Şirketin Organizasyon Şeması

Şirketin Organizasyon Şeması (Güncel)

10

Görev Tanım Yazısı

Meslek mensubu ve adayın görev tanım yazısı

11

Şirketin Vergi Levhası

Şirketin Vergi Levhası

12

Son aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

SGK Hizmet listesinin ilk sayfası ile adayın ve meslek mensubunun bulunduğu sayfalar

13

İşten Ayrılış Bildirgesi

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu İşten Ayrılış Bildirgesi

14

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Adayın)

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü (İşten ayrılış / stajın sonunda,)

15

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (M.Mensubu)

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü (İşten ayrılış / stajın sonunda,)

16

Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye)

Meslek mensubu tarafından kapalı zarf içerisinde Odaya gönderilen staj değerlendirme formu oda tarafından TEOS’a yüklenir.

17

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

18

Stajyer Durum Tespit Tutanağı

Oda tarafından yapılan denetimlerde doldurulur. TEOS’a yüklenir.

 Meslek Mensubu Denetiminde Staj

Aday, aşağıda yer alan ilk 10 evrakı “Uygulama” üzerinden TEOS’a yükler. Daha sonra, staj süresi içerisinde sırası ile diğer evrakı yükleyebilir.

S.No

Evrak

Açıklama

1

Staja Başlama Dilekçesi/ İş Yeri Değişikliği Dilekçesi

TESMER’in web sitesinden indirilir, doldurulur, imzalanır. Uygulama üzerinden yüklenir.

2

SGK İşe Giriş Bildirgesi

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu işe giriş bildirgesi.

3

İlk aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

Aylık Sigortalı Hizmet Listesinin ilk sayfası  ve ilgilinin bulunduğu sayfa (Barkodlu belge) sisteme yüklenir.

4

Şirketin Vergi Levhası

Şirketin vergi levhası

5

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi

Şirket merkez adresini gösteren, son yayımlanan gazete

6

Şirketin Genel İmza Sirküleri

Şirketin Genel İmza Sirküleri  (son düzenlenen)

7

Staj Onay Belgesi

TESMER’in web sitesinden indirilerek ilgili meslek mensubu tarafından düzenlendikten sonra aday tarafından uygulama üzerinden yüklenir

8

Tek Kişi Staj Belgesi

TESMER’in web sitesinden indirilir. İlgililer tarafından doldurulup imzalandıktan sonra uygulama üzerinden yüklenir.

9

Faaliyet Belgesi (M.Mensubu)

Staja onay veren meslek mensubunun faaliyet belgesi

10

Sözleşme

Meslek mensubu ile şirket arasında yapılan sözleşme, sözleşme mesleki şirket ile yapılmış ise staja onay veren meslek mensubunun şirketin ortağı ve yetkilisi olduğuna dair Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetkili İmza Sirküleri de sisteme yüklenir.

11

Son Aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

SGK Hizmet listesinin ilk sayfası ve adayın bulunduğu sayfa

12

İşten Ayrılış Bildirgesi

E-Devlet kapısından alınmış karekodlu İşten Ayrılış Bildirgesi

13

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü (İşten ayrılış / stajın sonunda,)

14

Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye)

Meslek mensubu tarafından kapalı zarf içerisinde Odaya gönderilen staj değerlendirme formu oda tarafından TEOS’a yüklenir.

15

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

16

Stajyer Durum Tespit Tutanağı

Oda tarafından yapılan denetimlerde doldurulur. TEOS’a yüklenir.

Mesleki Şirkette (SMMM/YMM) Staj

Aday, aşağıda yer alan ilk 7 evrakı “Uygulama” üzerinden TEOS’a yükler. Daha sonra, staj süresi içerisinde sırası ile diğer evrakı yükleyebilir.

S.No

Evrak

Açıklama

1

Staj Başlama Dilekçesi / İş Yeri Değişikliği Dilekçesi

TESMER’in web sitesinden indirilir, doldurulur, imzalanır. Uygulama üzerinden yüklenir.

2

SGK İşe Giriş Bildirgesi

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu İşe Giriş Bildirgesi.

3

İlk aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

Aylık  Sigortalı Hizmet Listesinin ilk sayfası  ve ilgilinin bulunduğu sayfa (Barkodlu)

4

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetkili İmza Sirküleri

Mesleki Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetkili İmza Sirküleri (son düzenlenen) (Staja onay veren meslek mensubu şirketin imza yetkili ortağı olması gerekir.)

5

Staj Onay Belgesi

TESMER’in web sitesinden indirilerek ilgili meslek mensubu tarafından düzenlendikten sonra aday tarafından uygulama üzerinden yüklenir.

6

Faaliyet Belgesi (M. Mensubu)

Staja onay veren meslek mensubunun Faaliyet Belgesi

7

Şirketin Vergi Levhası

Şirketin Vergi Levhası

8

Son aya ilişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

SGK Hizmet listesinin ilk sayfası ve adayın bulunduğu sayfa (Barkodlu)

9

İşten Ayrılış Bildirgesi

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu İşten Ayrılış Bildirgesi

10

Staj Değerlendirme Formu (Tezkiye)

Meslek mensubu tarafından kapalı zarf içerisinde Odaya gönderilen staj değerlendirme formu oda tarafından TEOS’a yüklenir.

11

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü (İşten ayrılış / stajın sonunda,)

12

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen belgeler

13

Stajyer Tespit Tutanağı

Oda tarafından yapılan denetimlerde doldurulur. TEOS’a yüklenir.

Staj Dosyası Kapanış Evrakı (Ortak Evrak)

Aday, staj bitiminde aşağıdaki listede 3, 4, 5. sıralarda yer alan evrakı “Uygulama” üzerinden TEOS’a yükler. 2. ve 6. sırdaki evrak Oda/TESMER Şubesi tarafından TEOS sistemi üzerinden oluşturulur.

S.No

Evrak

Açıklama

1

E-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi

TEOS tarafından oluşturulur.

2

Kurs Katılım Belgesi, kursun stajdan sayıldığına dair yazı

Kurs Katılım Belgesi, kursun stajdan sayıldığına dair Y.K kararını içeren yazı TEOS tarafından oluşturulur.

3

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu  belge

4

Vergi Mükellefiyet Belgesi

Ticari faaliyeti olmadığına dair vergi dairesi veya e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

5

Askerlik Durum Belgesi

Askerlik sevk ve terhis tarihlerini içeren belge

6

Staj Bitirme Belgesi

TEOS tarafından oluşturulur.

7

Taahhütname

Aday tarafından onaylandıktan sonra TEOS tarafından oluşturulur.

8

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

“Dijital Adım Uygulaması” üzerinden yüklenen evrak, TEOS’ta “Onay Bekleyen Evrak” menüsünde “Staj” başlığı altına T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, evrak adı, tarihi ve referans numarası ile kayıt olur. Adayın staj kartında yer alan evrak listesine de aktarılır.

Adaylar, yükledikleri evrakın onay durumunu (onay bekleyen / onaylanan / ret edilen)  “Dijital Adım Uygulaması”  ve  TEOS üzerinden takip edebilirler.

 

Stajdan Sayılan Hizmetler

Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen hizmetlerde bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

Kanunun 6/ı maddesinde belirtilen çalışmalar haricindeki bentlerde çalışması bulunanlardan staja giriş sınavında başarılı olma ve Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin eğitim programını (e-stajyer eğitimi) tamamlama şartı aranmaz.

a. Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

b. 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

c. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun mülga ek 1. maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri staj süresinden sayılır.

d. 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

e. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

f. 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

g. Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

h. Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri staj süresinden sayılır.

ı.Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri, Oda/TESMER Şubesi nezdinde staj dosyası açtırmak, staja başlama sınavını kazanmış olmak ve TESMER’in Eğitim Programlarını (e-stajyer eğitimi) tamamlamaları koşulu ile staj süresinden sayılır.

i. 3568 sayılı Kanunun 5.maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri staj süresinden sayılır.

 

Stajdan Sayılan Hizmetler Kapsamında Başvuruda Bulunacak Adayların Yapması Gereken İşlemler;

Bu kapsamda, hizmetlerini stajdan saydırma talebiyle başvuruda bulunacak aday, TEOS (https://login.tesmer.org.tr) adresinden yeni hesap oluşturur. Bundan sonraki tüm süreçlerde TEOS kullanıcı hesabı kullanır.

Aday, TEOS’a girer, staj başlatma menüsü altında bulunan stajdan sayılan hizmetler bölümünden, görev yaptığı kurum ve stajdan sayılacak sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerini, çalışma gün sayılarını sisteme girer, daha sonra bu hizmetlerini belgeleyen evrakı “Dijital Adım Uygulaması” üzerinden TEOS’a yükler.

Stajdan sayılan hizmetler kapsamında başvuru yapan adayların yüklemeleri gereken ortak evrak ile hizmet tipine göre yüklemeleri gereken evrak aşağıda belirtilmiştir.

Stajdan Sayılan Hizmetler (SGS muaf ortak evrak)

S.No

Evrak

Açıklama

1

Adli Sicil Belgesi

e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu adli sicil belgesi (Adli sicil kaydı varsa, mahkeme kararı)

2

e-Mezun Belgesi / Noter Onaylı Diploma

e-Devlet kapısı üzerinden alınmış mezun belgesi veya noter onaylı diploma (Kimlik bilgileri diplomanın arka sayfasında yer alıyorsa diplomanın her iki sayfasının da noter onaylı olması gerekir.)

3

Askerlik Durum Belgesi

Askerlik sevk ve terhis tarihlerini içeren belge

4

Biyometrik Fotoğraf

1 Adet Biyometrik Fotoğraf

5

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/a

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumdan alınır. (mal müdürlerinden, ayrıca,  görev yapılan ilçelerde bağımsız vergi dairesi olmadığına dair yazı istenir.)

2

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler sisteme yüklenir.

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/b

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Denetim yetkisinin bulunduğunu gösteren belge

Yetki tarihini içeren yazı ilgili kurumdan alınır.

3

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/c

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Denetim yetkisinin bulunduğunu gösteren belge

Yetki tarihini içeren yazı ilgili kurumdan alınır

3

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/d

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Denetim yetkisinin bulunduğunu gösteren belge

Yetki tarihini içeren yazı ilgili kurumdan alınır.

3

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/e

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/f

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Denetim yetkisinin bulunduğunu gösteren belge

Yetki tarihini içeren yazı ilgili kurumdan alınır.

3

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler sisteme yüklenir.

2.3.9 Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/g

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/h

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet Belgesi

İlgili kurumdan alınır.

2

Yetkili İmza Sirküleri

Hizmet belgesini imzalayanların yetkili imza sirküleri

3

Yeterlilik Sınavı Başarı Belgesi

Banka Müfettişliği Yeterlilik Sınavı Başarı Belgesi

4

Banka Sandığı Sosyal Güvenlik Yazısı

Banka sandığına tabi olanlardan istenir

5

SGK İşe Giriş Bildirgesi

SGK’lı çalışanlardan  e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu

6

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

SGK’lı çalışanlardan e-Devlet üzerinden alınmış işyeri unvanlarını da içeren  kare kodlu belge

7

Bankanın Vergi Levhası

Bankanın Vergi Levhası sisteme yüklenir.

8

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler sisteme yüklenir.

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/ı

S.No

Evrak

Açıklama

1

Talebi içeren dilekçe

Oda / TESMER’e hitaben yazılmış talebi içeren dilekçe

2

SGK İşe Giriş Bildirgesi

e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu İşe Giriş Bildirgesi

3

İlk Aya İlişkin Aylık Sigortalı Hizmet Listesi

Aylık  Sigortalı Hizmet Listesinin ilk sayfası  ve ilgilinin bulunduğu sayfa (Barkodlu belge)

4

Ticaret Sicil Gazetesi (İmza yetkisini belgeleyen)

İmza yetkisini ve şirketim merkez adresini gösteren Ticaret Sicili Gazetesi

5

Şirketin Genel İmza Sirküleri

Şirketin Genel İmza Sirküleri

6

Hizmet Belgesi

İlgili firma tarafından düzenlenmiş belge

7

Son aya ilişkin Sigortalı Aylık Hizmet Listesi

SGK Hizmet listesinin ilk sayfası ve adayın bulunduğu sayfa

8

Şirketin Organizasyon Şeması

Gerekli görülmesi halinde Şirketin Organizasyon Şeması

9

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

e-Devlet kapısından alınmış karekodlu İşten Ayrılış Bildirgesi

10

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü

11

Şirketin Vergi Levhası

Şirketin Vergi Levhası

12

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

Stajdan Sayılan Hizmetler 3568 S.K  6/i

S.No

Evrak

Açıklama

1

Hizmet belgesi

İlgili kurumlardan alınır.

2

Atama Kararı

Mütevelli Heyeti atama kararı (Vakıf Üniversitelerinde çalışanlar için)

3

Vermiş Olduğu Derslere İlişkin Yazı

İlgili kurumlardan alınır

4

Vergi Mükellefiyet Belgesi

Ticari faaliyeti  olmadığına dair vergi dairesi veya e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge (Vakıf Üniversitelerinde çalışanlardan istenir.)

5

SGK İşe Giriş Bildirgesi

Sigortalı çalışanlardan e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu SGK İşe Giriş Bildirgesi

6

İlk Aya İlişkin Sigortalı Aylık Hizmet Belgesi

Sigortalı çalışanlardan barkodlu Sigortalı Aylık Hizmet Belgesi

7

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

İş yeri unvanlarını içeren e-Devlet kapısı üzerinden alınmış karekodlu SGK hizmet dökümü

8

Vergi Levhası

Vakıf üniversitelerinden istenir.

9

Diğer

TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler

 Evrak Takibi

Adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması veya TEOS üzerinden yüklenen evrakın onay durumunu (onay bekleyen / onaylanan / ret edilen) takip edebilir.

TEOS’a Yüklenen Evrak Kontrolü

Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden TEOS’a yüklenen evrak, Oda/TESMER Şubesi/TESMER tarafından kontrol edilir.

Kontrolde uygun bulunmayan evraklar “Ret” edilir ve bu ret kaydı “Dijital Adım” uygulamasının “Evrak Takibi” bölümünde evrakı gönderen kişi tarafından görülebilir.

Kontrol edilen ve “Ret” edilmiş olan evrak hakkında TEOS tarafından SMS/e-Posta yolu ile adaya bilgi verilir.